Kontakt

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Notariusz Anna Smolarska

 

Plac Wolności 15A
87-800 Włocławek
tel: +48 54 232 42 06
tel: +48 54 231 44 83
tel: +48 54 231 46 23
e-mail: smolarska.anna@wp.pl
Prosimy o podanie nr telefonów do kontaktu.
Godziny otwarcia
pn – pt: 9 – 16.30

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Smolarska, przy Placu Wolności 15A. we Włocławku. Z administratorem można kontaktować się pod adresem mailowym smolarska.anna@wp.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności Kancelarii. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda przez uprawnionego. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu