Strona główna

Zapraszamy

 

Widok z Placu WolnościNotariusz Anna Smolarska jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Smolarska Anna gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Wejście od Placu WolnościKancelaria Notarialna Notariusz Anny Smolarskiej prowadzona jest we Włocławku od 1992 roku. Siedziba Kancelarii mieści się w centrum miasta, przy Placu Wolności 15 A, w sąsiedztwie kancelarii znajdują się parkingi przy ulicy P.O.W, Kościuszki, Warszawskiej, przy placu Zielony Rynek( obok Urzędu Miasta) oraz przy Placu Wolności.

 

Wejście do Kancelarii Notarialnej - Notariusz Anna SmolarskaPoprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.