Czynności notarialne

Czynności notarialne

 

W Kancelarii notariusz dokonuje czynności notarialnych, to jest czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

• Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

• Sporządzanie aktów notarialnych m.in:
– umowy sprzedaży,
– umowy dożywocia,
– umowy darowizny,
– umowy przenoszące własność nieruchomości,
– umowy majątkowe małżeńskie,
– umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
– umowy przedwstępne,
– umowy zamiany,
– umowy warunkowe,
– umowy spółki,
– umowy o dział spadku,
– umowy o podział majątku wspólnego,
– umowy zniesienia współwłasności,
– testamenty,

• Sporządzanie poświadczeń
• Sporządzanie protestów weksli i czeków
• Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
• Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód i innych dokumentów
• Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
• Doręczanie oświadczeń
• Spisywanie protokołów
• Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
• Dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.